defectos CO NO 22o + - ! PDC

Lege-ohar honen bidez arautzen da TotalEnergies Mercado España SAU, egoitza soziala helbide honetan duenak Oviedo, Plaza de los Ferroviarios Asturianos 1, 33012, IFZ zenbaki hau duenak A33543547, aurrerantzean "TotalEnergies" izenekoak, Asturiasko Merkataritza Erregistroan, 2356 Liburukian, 0 Liburuan, 119 Folioan, AS18665 Orrian, 32 Inskripzioan inskribatuta dagoenak honako URL honen bidez totalenergies.es, aurrerantzean "webgunea"-ren edo "web-orria"-ren bidez eskaintzen dituen Zerbitzuen eta Edukien erabilera.

TotalEnergies Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen du totalenergies.es webgunea, TotalEnergies ematen dituen jarduerak, produktuak eta zerbitzuak jakinarazteko eta ezagutarazteko. Erabiltzaileak doan sar daitezke webgunean. Hala ere, webguneko zenbait eduki eta zerbitzu eskuratzeko, erabiltzaileak erregistratu egin beharko du aldez aurretik, webgune horretako Baldintza Partikularretan xehatzen diren baldintzen arabera.

totalenergies.es webgunean sartuz edota hori erabiliz gero, erabiltzaile bihurtzen zara, eta ondorioz, berariazko eta erabateko adostasun argi eta garbia ematen duzu klausula hauetan jasotako baldintzetan, ohartarazpenetan eta gainerako lege-oharretan jasotako xedapen guzti-guztien gainean, baita webguneko zerbitzuak eta edukiak zentzuren batean osatu, ordezkatu edo egokitu ditzaketen Baldintza Partikularren gainean ere. Ondorioz, erabiltzaileak dokumentu hau arretaz eta xehe-xehe irakurri beharko du oso-osorik, webgunea erabiltzea proposatzen den unean bertan, webguneak aldaketak izan baititzake.

TotalEnergies webgunearen edukia eta konfigurazioa, zein webgunearen bidez eskuratutako loturak edo informazioa ere, une oro eguneratzeko, aldatzeko, aldi batean eteteko, kentzeko edo murrizteko eskubidea gordetzen du, aldez aurretik ohartarazi behar izanik gabe eta horren ondorioz inolako erantzukizunik bere gain hartu behar izanik gabe.

Erabiltzaileak zerbitzuak eta edukiak indarrean dagoen legeriaren eta fede oneko printzipioen eta normalean onartzen diren ohituren arabera erabiltzeko obligazioa hartuko du, baita webgunearen bidez bere jarduerarekin ordena publikoa ez urratzeko, eta bereziki, Konstituzioan eta gainerako legerian aintzatetsitako funtsezko eskubideak eta askatasun publikoak ez gaitzesteko edo horien aurka ez erasotzeko ere. TotalEnergies ez du bere gain hartzen webgunearen bidez ematen diren informazioa edota zerbitzuak gaizki erabiltzearen ardura, eta erabilera horren arduradun bakarra horien erabiltzailea edo behar ez bezala erabiltzen dituenarena izango da.

Webgune honetan sartzeak ez du erabiltzailea derrigortzen berari buruzko inolako informazioa ematera. Hala ere, zerbitzu horietakoren bat erabiltzeko edo zenbait eduki eskuratzeko, erabiltzaileek zenbait izaera pertsonaleko datu eman beharko dituzte aldez aurretik. Kasu horietan, erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta horien gaineko edozer aldaketa komunikatzeko ardura hartzen du.

Erabiltzaileak izaera pertsonaleko informazioren bat emanez gero, TotalEnergies Mercado España SAU eta TotalEnergies Clientes SAU erakundeek, datuen tratamenduaren arduradun gisa, webgune honetan jasotzen diren datuak tratatuko dituzte webgunearen bidez zuzendutako eskaerei eta kontsultei arreta emateko eta jarraipena egite aldera, baita azterketa eta laguntza teknikoa emateko zerbitzu osagarriak kudeatzeko eta emateko, eta sustapenetan, zozketetan, lehiaketetan edo inkestetan parte hartzeko ere. Horren guztiaren berri dagokion moduan emango da zure izaera pertsonaleko datuak jasotzeko unean, eta horretarako, zure berariazko onespena eskatuko da, baldin eta onespen hori beharrezkoa izango balitz Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) eta bere garapen-araudian ezarritakoaren arabera.

Tratamenduaren enpresa arduradunak zure datuak komunikatuko ditu, baldin eta erabiltzailearekin ezarritako harremana garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko beharrezkoa bada, baita legezko obligazioak betetzeko beharrezkoa bada ere, zure izaera pertsonaleko datuak jasotzean une oro emango zaizun informazioaren arabera. Beste edozer komunikazio egiteko edo datuak lagatzeko, interesatuak zalantzarik gabeko baimena eman beharko du.

Webgunean jasotako formularioetan inola ere ez dira jasoko hirugarrenei dagozkien datu pertsonalak, eskatzaileak haien onespena aldez aurretik eta indarrean dagoen araudian exijitzen diren baldintzen arabera eskatzen duenean salbu, obligazio hori eta izaera pertsonaleko datuen inguruko beste edozer gai ez betetzeari berariazko izaerarekin erantzunez.

Datuen titularrak bere sarbide-, zuzenketa-, ezabapen-, aurkakotasun-, mugaketa- eta eramangarritasun-eskubideak gauzatu ditzake, legez ezarritako baldintzen arabera, baita emandako baimenak edozer unetan kendu ere, TotalEnergies idatziz jakinaraziz honako helbide honetan: Departamento Seguridad de la Información, Plaza de los Ferroviarios Asturianos, Nº1, 33012 Oviedo. Era berean, eskubide horiek gauzatzeko, posta elektroniko bat bidali beharko du datu pertsonalekin batera honako helbide honetara: cclopd@totalenergies.com. Kasu bietan titularraren NANaren fotokopia bat erantsi beharko da.

Era berean, TotalEnergies datuen babeserako ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan honako posta helbide honetan: Plaza de los Ferroviarios Asturianos, 1 33012 Oviedo edo posta elektroniko honetan dpd.es@totalenergies.com, baldin eta datuen babesarekin lotutako zure eskubideetakoren bat urratu dela ulertzen baduzu; edo hala badagokio, erreklamazio bat jar daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, honako helbide honetan, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madril.

Erabiltzaile-esperientzia hobetzeko, hotjar tresnaren bidez Área de Cliente sarean izandako saioen grabazioak egiten dira. Zure segurtasuna bermatze aldera, izaera pertsonaleko datuak ezkutuan agertzen dira eta grabazio horiek TotalEnergies eskuratu ahal ditu soilik.

Erabiltzaileak Área de Cliente sarean sartzen denean grabaziorik ez izatea nahi badu, bere nabigatzailea konfiguratu dezake honako esteka honen bidez.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) eta bere garapen-araudian ezarritakoa aplikatuz, TotalEnergies konpromisoa hartzen du webguneko erabiltzaileek emandako datuen gaineko segurtasun-konpromisoak betetzeko. Horretarako, eskura dituen baldintza tekniko guztiak ezarriko ditu erabiltzaileak webgunearen bidez ematen dituen datuak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko. Aurrekoari kalterik egin gabe, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

Webgune hau TotalEnergies jabetzakoa da. Erabiltzaileak aintzatesten eta onartzen du webgunean jasotako edukien edota beste edozer elementuren gaineko jabetze intelektualeko eta industrialeko eskubide guztiek (markek, logotipoek, izen komertzialek, testuek, irudiek, grafikoek, errotuluek, softwareak, eta abarrek.) TotalEnergies titulartasuna dutela, horietan beste titular batenak direla adierazi ezean. TotalEnergies osatzen duten gainerako sozietateen eta webgune honetan ager daitezkeen logoen edo ikur bereizgarrien titulartasuna sozietate horietako bakoitzarena izango da.

Webgune honen edukiak deskargatzea eta edozer web-orri kopiatzea edo inprimatzea soilik eta berariaz baimenduko da baldin eta erabiltzailearen erabilera pertsonalerako eta pribaturako bada, zeinak ezin izango baitu webgune honen edukia kopiatu, banatu, zabaldu, itzuli, erabat edo partzialki aldatu, ezta edonola edo edozer bitartekoren bidez erabili ere, ez helburu publikoetarako ez komertzialetarako, iturriak aipatu arren ere, TotalEnergies berariazko baimenik gabe. Eskubide horien edozer urraketa eginez gero, prozedura judizioz kanpokoak edo judizialak sor daitezke, dagozkion kasuan. TotalEnergies ez du inolako erabilera-lizentziarik edo –baimenik ematen bere jabetza intelektualeko eskubideen edo webgunearekin lotutako eskubideen, zerbitzuen edo webguneko edukien gainean.

Erabiltzaileak bere berariazko erantzukizunpean erabiltzen du webgunea, eta TotalEnergies ez da inola ere izango erabiltzaileen sistema informatikoetan sor daitezkeen kalteen erantzulea, baldin eta webguneko edukiak eskuratzearen, erabiltzearen edo oker erabiltzearen ondoriozkoak direnean, baita webgunearen bidez eskuratutako informazioaren, birus informatikoen, akats operatiboen edo zerbitzuen edo transmisioaren etenen ondoriozkoak direnean ere.

TotalEnergies berariaz baztertzen du webgune honen orrietan jasotako informazioan izan daitezkeen akatsen, hutsuneen edo omisioen ondorioz erabiltzaileak izan ditzakeen kalteen gaineko edozer erantzukizun. Erabiltzaileak TotalEnergies edozer erantzukizunetik salbuesten du webguneak bertan nabigatzean sor ditzakeen fidagarritasunaren, erabilgarritasunaren edo itxaropen faltsuen gainean.

Webguneak bere edukietan hirugarrenei dagozkien estekak jasotzen ditu, Interneten bidezko informazioa eskuratzeko helburuarekin, eta TotalEnergies ez du informazio horren ondoriozko inolako erantzukizunik hartzen.

Erabilera Baldintza Orokor hauek Espainiako legeriaren arabera eraenduko dira.Webgunearen edukien gainean eta hemen ezartzen dena aplikatzearen eta betetzearen gainean sor daitezkeen edozer gairen inguruan, TotalEnergies eta erabiltzailea Erabiltzailearen bizilekuko Epaitegietako eta Auzitegietako Jurisdikzioaren menpe jarriko dira. Erabiltzailearen bizitokia Espainiako lurraldetik kanpo izango balitz, TotalEnergies eta Erabiltzailea Oviedoko edota Bilboko Epaitegiei edo Auzitegiei dagozkien eskumenaren menpe jarriko dira uko eginez.

Gure webguneak Google Analytics erabiltzen du, zeina zerbitzu analitiko bat den, Google Inc. konpainiak, Delaware hiriko konpainia batek, ematen duena, zeinaren bulego nagusiaren helbidea baita 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Ameriketako Estatu Batuak ("Google"). Google Analytics-ek "cookie"ak, alegia, ordenagailuan kokatzen diren testu-fitxategiak, erabiltzen ditu, webguneari laguntzeko aztertzen erabiltzaileek webgunea nola erabiltzen duten.

Cookie-ak webgunea erabiltzearen gainean sortzen duen informazioa (IP helbidea barne) zuzenean transmititu eta artxibatuko da Google-en bidez AEBetako zerbitzarietan. Google-k informazio hori gure kontura erabiliko du, webgunearen erabileraren aztarna jarraitzeko helburuarekin, webgunearen jardueraren txostenak bilduz eta webgunearen jarduerarekin eta Interneten erabilerarekin lotutako beste hainbat zerbitzu emanez. Google-k informazio hori hirugarrenei transmititu ahalko die, legeriak hala eskatzen dionean, edo hirugarren horiek informazioa Google-n bidez prozesatzen dutenean. Google-k bere IP helbidea ez du lotuko Google-k gordetzen duen beste edozein daturekin.

Datuen edo informazioaren tratamendua baztertu dezakezu, cookien erabilera baztertuz. Horretarako, zure nabigatzailearen konfigurazio egokia aukeratu beharko duzu. Hala ere, jakin dezazun, hori eginez gero, litekeena da webgune honen funtzionalitate osoa erabili ezin izatea. Webgune hau erabiltzean, onartzen duzu Google-k zure inguruko informazioa erabiltzea, goian aipatzen diren forman eta helburuetarako.

Azaroaren 13ko 16/2009 Legearen 33. eta 34. artikuluek ordainketa-zerbitzuen gainean aipatzen dituzten suposizioak ezarri beharrekoak izango dira, beti ere honako baldintza hauek betetzen badira:

a) baimena eman zenean, baimenak ez zuen zehazten ordainketa-eragiketaren zenbateko zehatza, eta

b) Zenbateko hori agindu-emaileak modu arrazoitsuan espero zezakeena baino handiagoa da, kontuan izanik bere aurreko gastu-jarraibideak, bere kontratu-esparruaren baldintzak eta kasu horri dagozkion baldintzak.

Suposizio horretan, agindu-emailea TotalEnergies jarri behar da harremanetan 900 907 000 telefonoaren bidez, baldintza horien inguruko datu guztiak emateko, eta horretarako, gehienez ere, zortzi asteko epea izango du, transakzioa egiten den egunetik zenbatzen hasita.